Svrha je izvršiti analizu zadovoljstva korisnika uslugama i percepcije javnosti o rezultatima postignutim Projektom i reformom:

  • upravljati svim aspektima prikupljanja podataka, unošenja, upravljanja, analiziranja i prezentiranja u kontrolnom istraživanju percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika među korisnicima usluga zemljišne administracije u Federaciji BiH,
  • upravljati svim aspektima prikupljanja podataka, unošenja, analiziranja i prezentiranja u kontrolnom istraživanju opće percepcije javnosti o radu sistema zemljišne administracije i njegovom napretku tokom reforme u FBiH,
  • administrirati sve aspekte ankete, analize podataka i prezentacije rezultata internetske ankete o zadovoljstvu korisnika web portalima elektroničke baze podataka zemljišnih knjiga (www.e-grunt.ba) i geoportalom katastarskih podataka (www.katastar .ba) u Federaciji BiH.