UNFPA u Bosni i Hercegovini je naručio istraživanje s ciljem pružanja istraživačkih nalaza o emigraciji mladih u BiH, te podrške razvoju novih ili revidiranju postojećih politika na različitim nivoima vlasti u BiH. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 5001 mladih u dobi od 18 do 19 godina. Istraživanje je provela kompanija za istraživanje tržišta u periodu od januara do marta 2021. godine, a temeljilo se na kvantitativnom pristupu i prikupljanju podataka u opsežnoj anketi licem u lice.

Svjetska Banka (World Bank Bosnia and Herzegovina) objavila je izvještaj Funkcionalnog pregleda pružanja obrazovnih usluga, Faza II: Jačanje institucija za stvaranje efektivnije radne snage u obrazovanju, a u čijoj izradi su značajan doprinos dali i naša Ivona Čelebičić, Sidik Lepić i Lamija Spahić kao istraživači Promente Socijalna Istraživanja.


Izvještaj je pripremljen uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i fokusiran je na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sektoru u BiH, a posebno iz ugla ulaganja u škole, profesionalnog razvoja karijere nastavnika i razvoja nastavničkih vještina i praksi, upravljačkih struktura na nivou škole i obrazovnog sistema, kapaciteta i kvaliteta upravljanja na nivou obrazovnog sistema kao i mnogih drugih elemenata koji čine ili utječu na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sistemu.


Cijeli izvještaj može se preuzeti direktno na linku: ➡️ Preuzmi izvještaj