U okviru projekta ARISE network, realiziran je Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu i Prikaz praktičnih politika. Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu problematizira pitanja vezana za nepravdu i nejednakost kao posljedice siromaštva, te politika usmjerenih na njihovo smanjenje. Posebna pažnja je posvećena nejednakosti u obrazovanju. Dodatno, u okviru Prikaza praktičnih politika za Bosnu i Hercegovinu, istaknuti su problemi u obrazovanju na području Bosne i Hercegovine, te su predstavljeni statistički podaci o utjecaju siromaštva na obrazovanje.


Više informacija možete pronaći u izvještaju dostupnom za preuzimanje OVDJE.

U svrhu sticanja uvida u poštivanje prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, provedeno je istraživanje u skladu sa međunarodno priznatom metodologijom koju je razvio Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA). U okviru prve faze istraživanja, realizirano je Mapiranje zakonodavstva i institucionalnih mehanizama. U drugoj fazi, provedeno je istraživanje na području FBiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koje je obuhvatalo više metoda prikupljanja podataka: ankete, intervjui, fokus grupe, javne diskusije. Tokom druge faze, realizirano je dopunsko istraživanje s ciljem prikupljanja dodatnih podataka vezanih za utjecaj pandemije COVID-19 na dostupnost i kvalitetu usluga u ovoj oblasti. Dopunsko istraživanje je provedeno u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Livnu, te je obuhvatalo prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka na uzorku korisnica usluga u dobi od 18 do 49 godina. Također, istraživanje je obuhvatalo provedbu intervjua s pružaocima usluga, uposlenicima zdravstvenih ustanova u javnom sektoru. Obrađene su sljedeće teme: Zaštita žena tokom trudnoće, porođaja i 42 dana nakon porođaja; Zaštita od neželjene trudnoće i spolno prenosivih infekcija; Prekid trudnoće; Rak dojke i grlića maternice; Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti.


Više informacija i rezultate istraživanja možete pronaći u izvještaju dostupnom za preuzimanje na OVDJE.