o proMENTE

 • proMENTE socijalna istraživanja je nevladina nestranačka organizacija sa dugogodišnjim iskustvom i stručnošću na polju istraživanja i evaluacije, institucionalnog razvoja i obuke.

  Sve što radimo – evaluacije projekata, istraživanja i treninzi – bazirano je na znanstvenim postulatima. proMENTE je specijaliziran za provođenje istraživanja i evaluacija koristeći različite metode i izvore podataka, koji pružaju cjelovitu sliku teme ili problema koji se istražuje ili evaluira. Upotrebom različitih metoda i izvora podataka proMENTE osigurava detaljne izvještaje koji sadržavaju relevantne i objektivne zaključke.

  Ova organizacija ima veliko iskustvo u dizajniranju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i evaluacijama u različitim područjima kao što su obrazovanje, pomirenje, društvena kohezija, korupcija, rodna ravnopravnost, manjine, itd.

  proMENTE također dizajnira i realizira vlastite projekte koji su finansirani od strane donatora iz područja profesionalnog usavršavanja nastavnika, zapošljavanja mladih i savjetovanja za razvoj karijere te asistenciju za mala i srednja preduzeća iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Etička načela i osiguravanje kvalitete temelj su na kojem proMENTE gradi svoj rad i svoje djelovanje.

 • Misija

  Pomoć pojedincima i organizacijama da postignu svoj puni potencijal – kroz pružanje usluga istraživanja i evaluacija te treninga i savjeta koji se temelje na dokazima.

  Vizija

  Inspirisani smo vizijom o budućnosti u kojoj:
  • smo i dalje manji tim društvenih naučnika koji rade u cijeloj BiH ali i međunarodno,
  • smo i dalje jedna među prvim agencijama na Balkanu za ad-hoc socijalna istraživanja,
  • nastavljamo da učimo i koristimo nove metode istraživanja, evaluacije i treninga,
  • smo cijenjeni kao eksperti koji pomažu pojedincima i organizacijama da dosegnu svoj puni potencijal,
  • doprinosimo društvu u kojem su cijenjena ljudska prava i u kojem razlike potiču razvoj a ne konflikt.

Naš pristup je...

 • ...usmjeren na klijenta
  Kada to okolnosti omogućavaju, poseban akcenat stavljamo na stvaranje srdačnog i opuštenog odnosa sa klijentima kako bi zajednički radili na dizajnu istraživanja i evaluacija koji će u potpunosti odgovoriti na njihove potrebe.
 • ...metodičan
  proMENTE ima iskustva u primjeni širokog spektra istraživačkih i evaluacijskih pristupa, sa kombiniranjem kvalitativnih i kvantitativnih metoda.
 • ...prikladan
  Naši istraživači provode mnogo vremena na terenu i poznaju različite načine komunikacije prema različitoj populaciji, na primjer, sa djecom koja prose na ulici i sa ministrima. Često je upravo naš zadatak da gradimo mostove između različitih pogleda na svijet ispitanika, na primjer, između donatora i njihovih potencijalnih korisnika.
 • ...etičan
  Pitanja etike su nam uvijek na prvom mjestu, naročito kada se radi o zaštiti prikupljenih podataka i zaštiti djece. Metodologija evaluacije se planira u skladu sa etičkim uputstvima Britanskog evaluacijskog društva (http://www.evaluation.org.uk). Tačnije, to znači: puno poštovanje zaštite podataka interesnih grupa koje su u potpunosti obavještene o evaluaciji i imaju pristup “ombudsmenu evaluacije” ako je to potrebno.
 • ...inovativan
  Ponosni smo što koristimo inovativne pristupe u radu. Koliko nam je poznato, mi smo prva organizacija na Balkanu koja je primjenila metodologiju Najznačajnijih promjena i Mapiranja ishoda. Za mnoge naše projekte razvili smo web stranice kako bismo olakšali interakciju sa interesnim grupama tako da imamo i veliko iskustvo u kreiranju i korištenju web upitnika. Većinu naših statističkih metoda radimo u R-u (www.r-project.org), softveru koji je izbor mnogih modernih statističara. Prije svega, vjerujemo da ključ uspjeha za svaki projekat leži u razumijevanju onoga što klijent zaista želi i treba da sazna, te u pažljivom dogovoru oko detalja Opisa evaluacijskog poziva kako bi se osiguralo da se postignu željeni rezultati. Mi koristimo web istraživačke metode od 2002. godine (naprimjer na www.mojakarijera.com i www.qimpl.com), koje obično provodimo sami. Koristimo četiri različita sistema za istraživanje mišljenja putem web-a od kojih biramo onaj koji je najprikladniji za naše klijente. Većina naših istraživačkih i evaluacijskih projekata sadrže web module. U posljednje vrijeme u svom radu koristimo pristup Geografski informacijski sistemi (GIS). Naši klijenti smatraju da ovaj pristup omogućava odličnu prezentaciju podataka preko geografskih karata sa kojima se pružaju nove dimenzije uvida. Analiza društvenih mreža je trenutno jako popularna, i to sa dobrim razlogom. Mnogi projekti naših klijenata se realizuju preko mreža ili služe jačanju mreže. Mi posjedujemo nekoliko jednostavnih i korisnih instrumenata koji pomažu boljem razumijevanju podataka dobivenih iz mreža.
 • ...ponovljiv
  Gotovo svi naši statistički izvještaji slijede principe ponovljivosti istraživanja. To bi značilo da je finalna verzija dokumenta automatski kompjuterski generirana iz sirovih podataka na osnovu instrukcija koje smo mi napisali u kompjuterskom skriptu. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost brisanja, dodavanja ili promjene podataka u bazi, na primjer, naknadno unošenje podataka ili grafikona. Ovo umanjuje vjerovatnoću javljanja greške; originalni podaci su netaknuti; naši klijenti ili drugi istraživači mogu saznati i provjeriti kako smo tačno došli do određenih rezultata. S obzirom da je ista baza podataka, softver i skripta, oni mogu čak proizvesti isti izvještaj sa jednim klikom. A softver je besplatan i otvoren je koda (open-source). Ponovljivo istraživanje je transparentno, može se provjeriti i manje je sklono pogreškama.
 • ...participativan
  Uključujemo interesne grupe u procese naših istraživanja, evaluacija i treninga koliko god je to moguće i nastojimo angažovati intervjuirane učesnike u aktivnoj diskusiji o tome kako se može unaprijediti kvalitet života ljudi.
 • ...validan
  Pouzdanost i valjnost prikupljenih podataka i izvedenih zaključaka evaluacije su od iznimne važnosti. Valjanost podataka se ogleda upravo u njegovoj relevantnosti i prikladnosti za definisana istraživačka pitanja kao i u stepenu povezanosti sa konceptima koji su predmet procjene. proMENTE koristi sve dostupne informacije u evaluacijskom procesu čija validnost ponekad može biti upitna. U tim slučajevima, koristimo višemetodski pristup kako bi se riješio problem valjanosti podataka.

Naši klijenti

ADI - Asocijacija za demokratske inicijative
ADI - Asocijacija za demokratske inicijative
Asocijacija LEDA B&H
Asocijacija LEDA B&H
XY
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY
AVSO
AVSO
British council
British Council
Caritas Biskupske konferencije BiH
Caritas Biskupske konferencije BiH
Caritas Schweiz
Caritas Schweiz
CRS
CRS
Creativa BH
Creativa BH
Coca-cola
Coca-Cola BiH
CHF
CHF
Council of Europe
Council of Europe
CPCD
CPCD
CRMA
CRMA
GIZ
GIZ
Dogs Trust
Dogs Trust BiH
DUGA
DUGA
East-west
East - West Management Institute
Embassy of Sweeden
Embassy of Sweden in Sarajevo
EPCCO
EPCCO Beograd
FGU
Federalna uprava za geodteske i imovinsko-pravne poslove
Federalni zavod za zaposljavanje
Federalni zavod za zapošljavanje
Fondacija za razvoj zajednica Mozaik
Fondacija za razvoj zajednica Mozaik
Gender centar FBiH
Gender centar FBiH
Georg-Eskert
Georg - Eckert Institute
GOPA
GOPA
Helvetas BiH
Helvetas BiH
Handicap
Handicap International
ICMP
ICMP
ICRC
ICRC
Kvinna
Kvinna till Kvinna
London school
LSE
Medica
Medica Zenica
Medunarodni forum Bosna
Međunarodni Forum Bosna
Microsoft
Microsoft BiH
Narkone
Narko ne
Nepc
NEPC
NTU
NTU International
olof palme
Olof Palme Centre
Open society BiH
Fond otvoreno društvo BiH
Open society foundation
OSF
OSCE
OSCE
Privredna komora KS
Privredna komora KS
REC
REC
Save the Children
Save the Children
Save the Dogs
Save the Dogs
SIDA
SIDA
SEEYN
SEEYN
Step by Step
Step by Step
SHL
SHL
SOS
SOS
FCO UK
FCO UK
UNFPA
UNFPA
UNWOMEN
UNWOMEN
USAID
USAID
Vive Zene
Vive Žene
World Bank
The World Bank