Prijava za terenskog anketara

 

Širok spektar istraživanja koja provodi proMENTE često zahtijeva angažman osoba koje će prikupiti određene podatke na različitim lokacijama širom BiH, koristeći već predefinirane forme, upitnike ili ankete. Stoga proMENTE potražuje više osoba sa cijelog teritorija BiH za potrebe istraživačkih prijekata koji zahtijevaju takav vid angažmana.

Ukoliko želite biti angažirani na terenskom prikupljanju podataka ili kao anketar, molimo Vas da popunite sljedeću formu.