“Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjevero-zapadnog Balkana 2016-2018“ je projekat koji zajednički provode Save the Children, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Jednu od projektnih aktivnosti predstavljala je i izrada standardiziranih instrumenata za procjenu spremnosti djece za polazak u školu (Procjena spremnosti djece za polazak u školu – pilot verzija priručnika, Test za procjenu spremnosti djece za polazak u školu - pilot verzija, List za odgovore - pilot verzija, Upitnik za roditelje/staratelje - pilot verzija, Upitnik za škole - pilot verzija).

proMENTE socijalna istraživanja  je angažiran da provede pilot testiranje instrumenata. Ciljevi angažmana bili su razviti metodologiju i provesti pilot testiranje instrumentarija za procjenu spremnosti za školu u Tuzlanskom kantonu, revidirati instrumente sukladno dobivenim rezultatima pilot testiranja, te organizirati tri prezentacije za školske pedagoge/pedagoge-psihologe koji će primjenjivati i koristiti razvijene instrumente prilikom upisa u školu.

Pilot testiranje se sastojalo od dva segmenta - primjene instrumenata za procjenu spremnosti u šest osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu i evaluacije procesa primjene instrumenata u tim školama kroz opservacije i intervjue sa osobljem koje je primjenjivalo instrumente. U skladu s rezultatima kvalitativne i kvantitativne analize, revidirani su instrumenti i napravljene neophodne promjene instrumenata.