U svrhu sticanja uvida u poštovanje prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, provedeno je istraživanje urađeno u skladu sa me đunarodno priznatom metodologijom koju je razvio Populacijski fond Ujedinje nih naroda (UNFPA).

Istraživanje je obuhvatilo dvije faze:


U PRVOJ FAZI je realizirano Mapiranje zakonodavstva, institucionalnih mehanizama, podataka i podataka vezanih za oblasti koje su predmet istraživanja, koje je rađeno na osnovu analize prikupljenih sekundarnih podataka za BiH (zakona, strategija, pravilnika, izvještaja i istraživanja (u daljnjem tekstu Mapiranje). U nastavku je provedeno istraživanje na području Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, koje je obuhvatilo sljedeće gradove: Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Bijeljina, Livno i Brčko. Istraživanje je obuhvatilo više metoda prikupljanja podataka (anketa, intervjui i fokus grupe, javne diskusije). Ankete, intervjui i fokus grupe provedene su sa predstavnicima 73 relevantne institucije te predstavnicima domova zdravlja, bolnica i kliničkih centara.


Tokom DRUGE FAZE urađeno je dopunsko istraživanje s ciljem prikupljanja dodatnih, uključujući i uticaj pandemije COVID-19 na seksualno i reproduktivno
zdravlje. Dodatno istraživanje je provedeno u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci, Bijeljini i Livnu. Ovo istraživanje je obuhvatilo prikupljanje kvantitativnih (online
upitnik) i kvalitativnih podataka (fokus grupe, intervjui) na uzorku korisnica usluga u dobi od 18 do 49 godina. Istraživanje je, također, obuhvatilo intervjue sa pružaocima usluga, uposlenicima zdravstvenih ustanova u javnom sektoru.