Rezultati terenskog istraživanja u 2019. godini pokazuju da se stvarni postotak kućanstava koja imaju barem jednog psa ljubimca u gradu Sarajevu nalazi između 4,59% i 7,46%. Postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u 2018. i 2019. ostaje stabilan u gradu Sarajevu. Stvarni postotak sterilisanih pasa u četiri općine u 2019. godini u Sarajevu nalazi se između 67,38% i 81,9%. Procijenjeni postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u pet općina u ostatku Kantona Sarajevo je 12,2%. Procijenjeni postotak sterilisanih pasa u ostalih pet općina u Kantonu Sarajevo je 50%.