Cilj analize je procjena pilotiranja pristupa zasnovanog na ishodima učenja u školama u BiH kako bi se odgovorilo na dva ključna pitanja: da li su nastavnici koji su prošli kroz trening bili u mogućnosti implementirati pristup zasnovan na ishodima učenja tokom trajanja pilota i da li će nastavnici nastaviti koristiti ishode učenja u budućnosti. Analizirani su rezultati testa znanja kojeg su nastavnici ispunjavali prije i poslije treninga, te su provedene fokus grupe kako bi se stekao uvid u to da li su i koliko nastavnici upoznati sa pojmovima ishodi učenja i kriteriji uspješnosti, te koje su najvažnije stvari koje su naučili tokom treninga. Rezultat testa znanja pokazuju da je znanje nastavnika nakon treninga veće. U skladu s tim, moguće je zaključiti da su nastavnici na treningu usvojili dodatna znanja koja su im omogućila da ostvare bolje postignuće na testu. Tri su se teme podjednako isticale u nastavničkom odabiru najvažnijih dijelova seminara na kojem su prisustvovali: ishodi učenja, kriterij uspješnosti, te formativno i sumativno praćenje. Pozitivna iskustva nastavnika koji su prošli kroz seminar British Council-a ohrabruju na daljnji rad i uključivanje većeg broja nastavnika u edukaciju. Seminari bi se trebali održavati za veći broj nastavnika, posebice u kantonima u kojima nastavnici nemaju prilike pohađati edukacije.