Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u gradu Sarajevu u 2015. je 7.407, s 95% intervalom pouzdanosti između 5700 i 9531 pasa lutalica. To znači da stvarni broj pasa lutalica nalazimo negdje u tom intervalu. Postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada poredimo dvije godine (2015. i 2014). Drugim riječima, populacija pasa lutalica u četiri općine koje čine grad Sarajevo je u padu. Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u ostatku Kantona Sarajevo u 2015. godini je 7215 sa 95% intervalom pouzdanosti između 5870 i 8560 pasa lutalica.