U intervalu izmeđžu 30% i 38% se nalazi pravi postotak kućanstava koja imaju najmanje jednog psa ljubimca u Kantonu 10.