Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u gradu Sarajevo 2016. je 9.806, s 95% intervalom pouzdanosti između 7267 i 12346 pasa lutalica. Dakle, ne postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja između dvije godine (2016 i 2015), što sugerira da populacija pasa lutalica u Sarajevu ostaje stabilna. Procijenjeni broj pasa lutalica u ostatku Kantona Sarajevo u 2016. godini je 8.105, a 95% interval pouzdanosti je između 6618 i 9592 pasa lutalica. Formalno statističko testiranje govori da ne postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja između dvije godine (2016 i 2015).