Glavni cilj projektnih aktivnosti je da se utiče na proces rješavanja i transformacije sukoba između mladih ljudi unutar 31 etnički mješovite zajednice u BiH. Specifični cilj ovog projekta je povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja u ruralnim područjima kroz projekte grant sredstava koje iniciraju i vode mladi ljudi. 

Primarna svrha evaluacije je bila nezavisna procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije programa, te definisanje naučenih lekcija i mogućnosti za održivi nastavak projekta. Eksterna evaluacija se sastojala od tri komponente: snimanje početnog stanja (2012. godina), srednjoročne evaluacije (2013. godina) te finalne evaluacije (analize relevantnih programa dokumentacije i razgovora sa učesnicima i realizatora programa iz svih 31 opštine).

Proces evaluacije je provođen od 2012. do 2014, i realizovan je korištenjem pre i post test upitnika, fokus grupa i intervjua i analizom relevantne dokumentacije.