Ispitivanje mišljenja mladih o sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti kao dijelu formalnog obrazovanja, te njihovih znanja i stavova o reproduktivnom zdravlju, urađeno je s ciljem planiranja programskih aktivnosti Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNFPA BiH). Za slične ciljeve rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti i drugim organizacijama koje rade s mladima, kao i sa donosiocima odluka.

Istraživanje su proveli proMENTE socijalna istraživanja i Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“. Upitnik je distribuiran putem oglasa na Facebooku, a ciljna skupina su bili mladi koji imaju profil na toj društvenoj mreži, a imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, uzrasta od 15 do 25 godina. Upitnik je bio otvoren za popunjavanje od 30.11.2017. do 12.12.2017. godine.

Više informacija i rezultate istraživanja možete pročitati u izvještaju dostupnog na ovom linku.

 

Fond otvoreno društvo BiH i proMENTE socijalna istraživanja su proveli analizu sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta u osnovnim školama.

Istraživanje je provedeno u toku školske 2015/2016. godine. Analizirano je 68 udžbenika (ukupno 2668 lekcija) nacionalne grupe predmeta od petog do devetog razreda koji se koriste za realizaciju nastave za sva tri nastavna plana i programa na području cijele BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt). Udžbenici su izabrani na osnovu zvaničnih spiskova nadležnih institucija, ministarstava i zavoda, za tu školsku godinu.

Analizu sadržaja udžbenika su proveli timovi stručnjaka i stručnjakinja za pojedinačne predmete (Adisa Marshall, Fahrudin Bićo, Narcis Hadžiabdić, Edin Radušić, Melisa Forić, Saša Buljević, Adila Salibašić, Damir Šabotić, Nenad Veličković, Namir Ibrahimović, Zlatiborka Popov Momčinović i Zurijeta Hodžić) – maternji jezik i književnost (bosanski/hrvatski/srpski), historija/povijest/istorija, geografija/zemljopis i vjeronauk (islamski, katolički, pravoslavni).