Svjetska Banka (World Bank Bosnia and Herzegovina) objavila je izvještaj Funkcionalnog pregleda pružanja obrazovnih usluga, Faza II: Jačanje institucija za stvaranje efektivnije radne snage u obrazovanju, a u čijoj izradi su značajan doprinos dali i naša Ivona Čelebičić, Sidik Lepić i Lamija Spahić kao istraživači Promente Socijalna Istraživanja.


Izvještaj je pripremljen uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i fokusiran je na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sektoru u BiH, a posebno iz ugla ulaganja u škole, profesionalnog razvoja karijere nastavnika i razvoja nastavničkih vještina i praksi, upravljačkih struktura na nivou škole i obrazovnog sistema, kapaciteta i kvaliteta upravljanja na nivou obrazovnog sistema kao i mnogih drugih elemenata koji čine ili utječu na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sistemu.


Cijeli izvještaj može se preuzeti direktno na linku: ➡️ Preuzmi izvještaj

PROCJENA ONLINE NASTAVE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 OD STRANE RODITELJA, UČENIKA I NASTAVNIKA U BIH


Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam Izvještaj o rezultatima istraživanja: Procjena online nastave tokom pandemije COVID-19 od strane roditelja, učenika i nastavnika u BiH. Online istraživanje realizovali su COI Step by Step i proMENTE socijalna istraživanja u periodu april – august 2020. godine na uzorku od preko 15.000 roditelja, djece i učenika.

Cijeli izvještaj možete preuzeti OVDJE.