Pozivajući se na dostupne statističke podatke koji ukazuju na postojanje rodnih razlika u učešću u STEM područjima (eng. Science, Technology, Engineering and Mathematics - Nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika), provedena je studija čiji je opšti cilj ispitivanje interesa učenika/ica i studenata/ica za STEM područje. Ujedno, istraživanje je provedeno u svrhu ispitivanja u kojem uzrastu se pojavljuju rodne razlike u obrazovnim i karijernim preferencijama. Realizirana je i studija na uzorku nastavnog osoblja s ciljem ispitivanja rodnih stereotipa, te uloge nastavnog osoblja u definiranju obrazovnih i karijernih ciljeva učenika/ca. Istraživanje je usmjereno na ispitivanje percipirane samoefikasnosti učenika/ica i studenata/ica u različitim karijernim područjima, stavova o STEM području, samopoimanja u ovoj oblasti, pripadnosti određenom karijernom području, osjetljivosti na rodne stereotipe, očekivanja uspješnosti u različitim karijernim područjima, percepcije inteligencije kao promjenjivog ili nepromjenjivog atributa, te mišljenja o karijeri i porodici.


Više informacija i rezultate istraživanja možete pronaći u izvještaju dostupnom za preuzimanje OVDJE!