Svjetska Banka (World Bank Bosnia and Herzegovina) objavila je izvještaj Funkcionalnog pregleda pružanja obrazovnih usluga, Faza II: Jačanje institucija za stvaranje efektivnije radne snage u obrazovanju, a u čijoj izradi su značajan doprinos dali i naša Ivona Čelebičić, Sidik Lepić i Lamija Spahić kao istraživači Promente Socijalna Istraživanja.


Izvještaj je pripremljen uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i fokusiran je na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sektoru u BiH, a posebno iz ugla ulaganja u škole, profesionalnog razvoja karijere nastavnika i razvoja nastavničkih vještina i praksi, upravljačkih struktura na nivou škole i obrazovnog sistema, kapaciteta i kvaliteta upravljanja na nivou obrazovnog sistema kao i mnogih drugih elemenata koji čine ili utječu na kvalitet i efektivnost radne snage u obrazovnom sistemu.


Cijeli izvještaj može se preuzeti direktno na linku: ➡️ Preuzmi izvještaj