Ispitivanje mišljenja mladih o sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti kao dijelu formalnog obrazovanja, te njihovih znanja i stavova o reproduktivnom zdravlju, urađeno je s ciljem planiranja programskih aktivnosti Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNFPA BiH). Za slične ciljeve rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti i drugim organizacijama koje rade s mladima, kao i sa donosiocima odluka.

Istraživanje su proveli proMENTE socijalna istraživanja i Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“. Upitnik je distribuiran putem oglasa na Facebooku, a ciljna skupina su bili mladi koji imaju profil na toj društvenoj mreži, a imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, uzrasta od 15 do 25 godina. Upitnik je bio otvoren za popunjavanje od 30.11.2017. do 12.12.2017. godine.

Više informacija i rezultate istraživanja možete pročitati u izvještaju dostupnog na ovom linku.