Pitanja na koja se nastojalo odgovoriti evaluacijom su: U kojoj mjeri je projekt imao uticaj na multi-etničko međusobno učešće i etničku trpeljivost među omladinom iz različitih etničkih skupina u Bujanovcu?; U kojoj mjeri i kako su lokalna zajednica i svi lokalni glavni učesnici pojedinačno (nastavnici, roditelji, omladina, lokalna vlada, lokalni mediji, lokalne ustanove) bili uključeni u aktivnosti projekta i u procese odlučivanja?; U kojoj mjeri su vanškolske aktivnosti doprinijele poboljšanju vještina i znanja učenika i nastavnika?