Projekt je bio usmjeren na pružanje podrške obrazovnim institucijama u provedbi inkluzivnog obrazovnog u BiH. Podrška se ogledala u pružanju obuke za lokalne trenere koji su zatim bili uključeni u programe obuke za nastavnike nižih razreda. ProMENTE je osmislio i proveo kvantitativnu i kvalitativnu evaluaciju treninga za nastavnike za inkluzivno obrazovanje - intervjui i upitnici sa nastavnicima, trenerima i drugim interesnim grupama.