Dizajn i provođenje istraživanja i izrada izvještaja koji uključuje preporuke za daljnje akcije državnih tijela zaduženih za koordinaciju borbe protiv trgovine ljudima.

Glavna istraživačka pitanja odnosila su se na okolnosti i faktore ulaska u svijet trgovine ljudima, profile žrtava, načine vrbovanja, program podrške koji se nudi i način procesuiranja slučajeva.

Pri provođenju istraživanja primjenjene su kvalitativne metode; dubinski intervju sa žrtvama i strukturirani intervjui sa osobama koje rade na slučajevima žrtava trgovine ljudima (socijalni radnici, tužioci, policija, psiholozi, uposlenici sigurnih kuća). Svi intervjui su provedeni u skladu sa istraživačkim protokolom koji je bio adaptiran u zavisnosti od vrste intervjua i konteksta.