Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka u osam zemalja na 2000 školskih direktora u Jugoistočnoj Europi, čemu su prethodile fokus grupe. proMENTE je sudjelovao kao tim za BiH, te je direktor proMENTE-a bio član regionalnog istraživačkog tima. Istraživanje je finansirano od strane Instituta otvoreno društvo.