Dizajnirano i provedeno fokus grupno istraživanje.