Cilj evaluacije bio je procijeniti utjecaj koji Akademija ima na osnaživanje ključnih kompetencija, znanja, vještina i vrijednosti 20 mladih lidera, te relevantnost, efektivnost i efikasnost projektnih aktivnosti Akademije. Dizajn ovog istraživanja je pretest-postest dizajn sa kontrolnom grupom. Mjerenje je provedeno u dvije tačke (baseline i endline mjerenje, prije i poslije pohađanja programa Akademije) sa dvije grupe. Pored polaznika Akademije, naša evaluacija uključuje i kontrolnu grupu ispitanika, mlade ljude iz Bosne i Hercegovine koji nisu prošli program Akademije. Velika izmjena u Akademiji za generaciju 2020/2021 je broj polaznika. Program je započeo sa 30 polaznika i reducirao se na 20 tek nakon početnog perioda od 3 mjeseca koji je djelovao kao produžena selekcija. U istraživanju je učestvovalo i 6 predavača, te projektni tim Akademije i 7 učesnika prethodne tri generacije Akademije. U kontrolnoj grupi učestvovalo je 20 studenata.