proMENTE je pridonio diseminaciji Regionalnog izvještaja o inkluziji i obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Europi, Kavkazu i Centralnoj Aziji, pružajući prezentaciju nalaza. Prezentacija je uključivala i dio o kreiranju politika zasnovanih na dokazima. U Tesliću je održana jedna prezentacija za predstavnike ministarstava obrazovanja iz BiH. Ključni nalazi su: (1) Srednja i Istočna Evropa, Kavkaz i Centralna Azija postigli su napredak prema pristupima inkluzivnom obrazovanju zasnovanom na ljudskim pravima. Nivo obrazovanja porastao; broj onih koji se ne školuju je prepolovljen. Dvije trećine obrazovnih sistema usvojilo definiciju inkluzije koja obuhvata više marginaliziranih grupa. Zemlje se odmakle od medicinskog modela. Škole čine sisteme širim i fleksibilnijim. (2) Međutim, prelazak na inkluziju nije ni izbliza završen. Mnoge zemlje u regiji još uvijek se nisu oslobodile nasljeđa segregacije u obrazovanju. Ono što se prihvata kao inkluzivna pedagogija može zapravo biti medicinski definiran fokus na invaliditet. (3) Drugi oblici segregacije i diskriminacije i dalje postoje, kočeći inkluziju.