Za potrebe SHL Fondacije za mlade, proMENTE je izvršio adaptaciju i postavljanje sadržaja i aktivnosti online kursa za Move On Seminara, na Moodle LMS platformi. Također, izvršeno je podešavanje kurseva specifičnostima okruženja za učenja, izvršen upis polaznika na kurs, te pružena tehnička i instrukcijska podrška pri realizaciji online kursa.