U kontekstu podizanja svijesti relevantnih dionika, implementirano je niz online događanja za jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta u dualnom obrazovanju, organiziran TVET i promicati međunarodnu razmjenu među kolegama (P2P) s relevantnim
vlasti za relevantne projektne partnere.
Ove serije online sastanaka bile su fokusirane na učenje iz iskustava drugih zemalja i ustanove koje ispunjavaju ulogu i usluge pedagoških zavoda, školskih vlasti ili ekvivalentne institucije u svojim zemljama. Konsultant iz proMENTE je obnašao funkciju lokalnog experta.