Projekat “Lonac – Kolektivni impakt za mlade” imao je za cilj mobilizirati kolektivne napore vlada, poduzeća, nevladinih organizacija i pojedinaca kako bi se mladim ženama i muškarcima pružile održive i besplatne mogućnosti za učešće, učenje i donošenje odluka, dobivanje mentorske podrške i grantova za pokretanje vlastitih mikro-poduzeća i/ili inicijativa u zajednici. Cilj Lonca bio je stvoriti nacionalni ekosistem, kojeg čini više dionika i koji je vođen vrijednostima, a koji pruža stalne prilike i prilike po mjeri za svaku mladu ženu i muškarca, bez obzira na njihov identitet ili lokaciju, za njihov uspjeh u društvenom i/ili privrednom sektoru Bosne i Hercegovine.


Ciljevi evaluacije bili su pružiti nezavisnu procjenu projekta i izmjeriti u kojoj su mjeri ostvareni očekivani rezultati, te identifikovati relevantne naučene lekcije. Također, evaluacija je trebala dati niz preporuka o potencijalu za poboljšanje pojedinih komponenti projekta i unaprjeđenje dizajna projekta i logike intervencije. Evaluacija je dizajnirana tako da je uključivala višefazni, multimetodski pristup koji kombinira desk istraživanje i primjenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda prikupljanja podataka. Prva faza evaluacije uključivala je provedbu desk istraživanja, kreiranje grafičkog prikaza i narativa teorije promjene kao i kreiranje evaluacijskih instrumenata. Druga faza evaluacije uključivala je prikupljanje i analizu podataka. Podaci su prikupljeni od različitih grupa ispitanika kroz primjenu online upitnika kao i provedbu intervjua / fokus grupa / grupnih diskusija. Upitnik je adaptiran za primjenu u online okruženju te primijenjen na prigodnom uzorku korisnika Lonca. U konačnu analizu uključeno je ukupno 438 ispitanika koji su popunili upitnik. Intervjui i fokus grupe provedeni su sa nekoliko grupa ispitanika – korisnici projekta, partneri/dionici u provedbi projekta, projektno osoblje i drugi ključni ispitanici koji su informisani o projektu – ukupno 38 ispitanika.