proMENTE socijalna istraživanja je proveo istraživanje o efektima pandemije na svakodnevno funkcioniranje u pogledu emocionalnih doživljaja, te obavljanja svakodnevnih aktivnosti uzimajući u obzir individualne razlike ispitanika. Također, ispitani su i stavovi stanovništva o radu vladajućih struktura, medicinskog osoblja i medija kada je u pitanju informiranje stanovništva, te efektivnost rješavanja problema izazvanih pandemijom koronavirusa. U istraživanju je korišten sljedeći instrumentarij: Upitnik sociodemografskih obilježja, Skala emocionalnih doživljaja stanja pandemije, Skala ponašajne prilagodbe na stanje pandemije, Skala socijalne podrške, te Skale povjerenja u vladajuće strukture, medicinsko osoblje i medije.