Kako bi procijenila kvalitet obrazovnih politika, Svjetska banka je razvila sljedeće alate: SABER-autonomija i odgovornost škole i SABER-nastavnici.


S tim u vezi, proMENTE socijalna istraživanja je u okviru upitnika „SABER-autonomija i odgovornost škole“ realizirao analizu zakonskih i podzakonskih rješenja za osnovno i srednje obrazovanje, te prikupio informacije o: autonomiji u planiranju i upravljanju školskim budžetom, autonomiji u upravljanju osobljem, ulozi školskog vijeća u upravljanju školom, ocjenjivanje škole i učenika, te odgovornost škole.
U okviru upitnika „SABER-nastavnici“ analizirana su sljedeća poglavlja: pregled obrazovnog sistema, zahtjevi za ulazak i ostanak u nastavničkoj profesiji, opterećenje i autonomija nastavnika, profesionalni razvoj, naknada za plaće i naknade koje se ne odnose na plaće, praćenje i evaluacija nastavnika, zastupljenost i glas nastavnika, te rukovodstvo škole.


Analiza obrazovnih politika vršena je za 4 kantona u FBiH (Kanton Sarajevo, Tuzlanski Kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadno-hercegovački kanton), te za područje Republike Srpske.
U konačnici, proMENTE socijalna istraživanja je proveo anketno ispitivanje javnih zvaničnika (uposlenika Ministarstava obrazovanja i Pedagoških zavoda) u pomenutim kantonima na području FBiH u svrhu izrade nadzorne ploče obrazovnih politika.