Četvrta generacija Akademije za mlade lidere imala je drugačiji pristup selekciji polaznika. Umjesto dosadašnjih 20, u ovoj generaciji je primljeno 30 polaznika. Program Akademije je sveobuhvatan i utječe na razvoj širokog spektra kompetencija polaznika kroz module nastave, praksu ali i interakcije učesnika između aktivnosti i obaveza. Način izvođenja nastave, delegiranja zadataka i zaduženja, te sama vremenska organizacija u tri dosadašnje generacije pokazali su se izazovnim. No, to nije bio slučaj kod svih učesnika. Ovakva okolina je izuzetno pogodna za rast nekih polaznika, ali kod onih koji se ne uspiju adaptirati na nove obaveze i kontekst, program Akademije je u nekim slučajevima kod polaznika izazivao pad motivacije, a samim tim i pad učinkovitosti. U skladu sa novim projektim prijedlogom za četvrtu generaciju Akademije za mlade lidere, te na osnovu jedinstvenog uvida koji proMENTE socijalna istraživanja ima kao dugogodišnji eksterni evaluator Akademije, razvijen je model procjene koji ima za cilj da osigura objektivan proces praćenja, ocjenjivanja i eliminiranja polaznika. Model se sa sastoji od kombinacije kvantitativnih i kvalitativnih metoda mjerenja.