Cilj ovog izvještaja bio je napisati poglavlje o nastavnim planovima i programima, udžbenicima i procjeni za regionalni izvještaj o inkluziji i obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji. Poglavlje je zasnovano na kvalitativnoj analizi 31 profila zemalja. Prva ključna poruka poglavlja bila je da bi nastavni plan i program trebao predstavljati sve učenike i biti fleksibilan. Utvrđeno je da su grupe kojima nedostaje političko ili društveno priznanje zastupljene samo neznatno, ako ih uopće ima. Nastavni planovi i programi su problematični u području roda, seksualne orijentacije, obrazovanja nomadske populacije i značajne participacije zainteresiranih strana. Druga ključna poruka je da materijali za učenje i udžbenici mogu promicati inkluziju, ali i jačati stereotipe. Treća ključna poruka ovog poglavlja je da okviri ocjenjivanja koji ne podrazumjevaju različitost učenika štete inkluziji. Utvrđeno je da nacionalni sistemi ocjenjivanja imaju dug put da postanu inkluzivni, odgovore na individualne potrebe i ne rezultiraju segregacijom.