Cilj ovog izvještaja bio je prikupiti nacionalne informacije o inkluziji u obrazovanju u Bosni i Hercegovini kako bi se razvio strukturirani profil zemlje koji će se koristiti kao osnova za rad na regionalnom izvještaju GEM-a. Opšti cilj je bio da profil zemlje identifikuje: izazove (prepreke i smetnje) i mogućnosti (podrška i načini napredovanja) za implementaciju inkluzije u obrazovne politike; načine na koje zemlje prate inkluziju i isključenost u obrazovanju (na individualnom i sistemskom nivou); izazove (prepreke i barijere) i mogućnosti (podrška i načini za napredovanje) za podršku inkluziji u obrazovanju koje stvaraju drugi sektori osim obrazovanja i aranžmani potrebni za koordinaciju rada među vladinim sektorima, nivoima vlasti i s drugim dionicima kako bi se prevladale preklapajuće dimenzije isključenosti ; ključna rješenja politike koja se provode i ključni pokretači promjene politike.