Udruženje DUGA uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo provelo je projekat pod nazivom Inkluzivna tranzicija za dijete i porodicu. Projekat je imao za cilj promovirati kvalitetnu inkluzivnu tranziciju unutar školskog sistema. Aktivnosti u okviru projekta uključivale su provedbu procjene početnog stanja u osnovnim školama Kantona Sarajevo po pitanju tranzicijskih praksi te kreiranje Smjernica i preporuka za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju.
Za potrebe procjene početnog stanja udruženje DUGA je zajedno sa članovima radne grupe za kreiranje Smjernica, kreirala i primijenila Upitnik za nastavnike, Upitnik za roditelje i Upitnik za učenike u 21 školi u Kantonu Sarajevo. Cilj provedbe procjene početnog stanja je analiza prepreka s kojima se suočavaju nastavnici, učenici i roditelji u procesu tranzicije iz razredne u predmetnu nastavu.


Zadatak proMENTE socijalna istraživanja bio je provesti analizu prikupljenih podataka i napisati izvještaj sa pregledom rezultata.