Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine vodi evidenciju o svim slučajevima radnika i radnica sa kojima surađuju. Prikupljena je evidencija za 246 slučajeva. Podaci su prikupljeni putem razgovora koje su sa radnicima provodili anketari STBIH-a uz pomoć unaprijed pripremljenih upitnika. Instrumentarij se sastojao od upitnika za ulazne i ponovljene razgovore, a kreiran je od strane Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH uz pomoć osoblja proMENTE socijalna istraživanja.

proMENTE socijalna istraživanja kreirao je bazu podataka u koju se sistematski i kontinuirano unose podaci prikupljeni tokom cijele kalendarske godine. Baza podataka pohranjena je u STBiH i predstavlja osnovni resurs prikupljenih podataka, te omogućava sistematsko praćenje usluga sindikata. Na poslijetku je proMENTE izradio izvještaj sa deskriptivnom analizom podataka.