Trogodišnji program „Škola u srcu zajednice - Prevencija nasilja kroz obrazovanje zasnovano na vrijednostima i kritičkom promišljanju“ fokus stavlja na pružanje profesionalne podrške školskim upravama, nastavnicima i roditeljima, kako bi ih osnažili u njihovim nastojanjima da zajednički kreiraju sigurno okruženje za svako dijete, pruže im osjećaj pripadanja i uzajamnog poštovanja, i pomognu im da razviju sposobnost kritičkog promišljanja i propitivanja svijeta oko sebe.

proMENTE je pružio podršku uposlenicima COI Step by Step-a prilikom razvijanja Logičkog okvira projekta, plana za monitoring, evaluaciju i učenje (MEL plan) uključujući definisanje performans indikatora (PIRS). U svrhu procjene efekata implementacije programskih aktivnosti provedena je baseline studija kojom je procijenjivana klima i kultura u 15 projektnih škola. Cilj ove baseline studije bila je procjena trenutnog stanja u školama kada su u pitanju školska klima i kultura. Rezultati su osnova za usporedbu sa podacima prikupljenim na kraju implementacije programa. U procesu istraživanja je korištena kombinacija kvalitativnih i kvantitativnih metoda za triangulaciju podataka iz više izvora. Implementacija ovog programa je trajno otkazana zbog pandemije virusa COVID-19, te je stoga nakon baseline mjerenja otkazana i evalucija.