proMENTE je za potrebe Fondacije Mozaik izvršio izgradnju e-learning platforme M-zone, adaptaciju i postavljanje online kurseva na e-learning platformi za dvije geneacije polaznika M-zone.
Pored toga, proMENTE je vršio i monitoring i evaluaciju programa M-zone, a specifično je bio zadužen za:

  • postavljanje, adaptaciju i izmjene sadržaja Kurikuluma za 7 Kurseva na Moodle platformi za prvu generaciju polaznika (2016) i za 4 kursa,
  • za polaznike druge generaciju polaznika M zone (2017).
  • održavanje platforme za sve kurseve obje generacije
  • adaptaciju sadržaja za online okruženje,
  • primjena alata za praćenje i selekciju kandidata i kandidatkinja kroz Test-Invest® metodologiju,
  • primjena okvira i alata za praćenje i evaluaciju programa te procjenu impakta programa,
  • praćenje progresa kandidata,
  • slanje poruka (komunikacija) sa kandidatima,
  • slanje izvještaja o progresu kandidata kroz kurseve i aktivnosti,
  • postavljanje i adaptacija formi za apliciranje i formi za izvještavanje.