Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo početkom 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja baziranog na ishodima učenja i kompetencijama. Pilot program imao je za cilj razvijanje kapaciteta škola u provođenju nastave definisane prema ishodima iz predmeta BHS jezik i književnost. Cilj programa bio je i unaprjeđenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika III i VI razreda projektnih škola što bi pomoglo u promjeni obrazovne paradigme i čime bi se ostvarila potpuna integracija Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa s ishodima učenja.


Prva faza pilot programa se provodila u školskoj 2019/20. godini u šest osnovnih škola u Kantonu Sarajevo sa ukupno devet odjeljenja trećeg razreda i šest odjeljenja šestog razreda. Nastavnici razredne i predmetne nastave koji su uključeni u program prošli su obuku o provođenju inovativne nastave zasnovane na primjeni ishoda učenja iz jezičko-komunikacijskog područja koju je organizirala organizacija Save the Children za Sjeverozapadni Balkan. Prije početka provedbe nastave definisane prema ishodima učenja, nastavnici su prošli i dodatnu obuku koju organizira Centar obrazovnih inicijativa „Step by Step“ Sarajevo kao i core treneri obuke nastavnica i nastavnika u primjeni ishoda učenja u nastavi maternjeg jezika.
Kako bi se mogli ispitati i pratiti efekti pilot programa, Fond otvoreno društvo BiH osigurao je sredstva za provedbu istraživanja o efektima podučavanja zasnovanog na ishodima učenja u projektnim školama koje će u periodu juni 2019. - septembar 2020. godine provoditi organizacija proMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva.

Cilj istraživanja bio je procijeniti relevantnost i efikasnost provedenog pilot programa, te ispitati efekte podučavanja baziranog na ishodima učenja.
Kako bi se mogla procijeniti relevantnost i efikasnost pilot programa, istraživanje je trebalo odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Da li je program obuke nastavnicima omogućio razvoj kompetencija potrebnih za provedbu podučavanja baziranog na ishodima učenja?
  • Kako učenici koje podučavaju nastavnici uključeni u pilot program procjenjuju nastavne aktivnosti? Da li nastavne aktivnosti iz predmeta B/H/S jezik i književnost zadovoljavaju potrebe učenika?
  • Da li je pilot program implementiran kako je planirano? Koje su prepreke u realizaciji programa?


Kako bi se ispitali efekti podučavanja baziranog na ishodima učenja, istraživanje je trebalo odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Koji su efekti podučavanja baziranog na ishodima učenja na jezičko-komunikacijske kompetencije učenika III i VI razreda?
  • Da li se jezičko-komunikacijske kompetencije učenika III i VI razreda razlikuju među učenicima uključenim u tradicionalni način podučavanja i učenicima uključenim u podučavanje bazirano na ishodima u nastavi predmeta B/H/S jezika i književnost?
  • Da li se jezičko-komunikacijske kompetencije učenika III i VI razreda razlikuju s obzirom na karakteristike djece (npr. dob, spol, okruženje u kojem dijete odrasta), karakteristike nastavnika (metode podučavanja, radno iskustvo, profesionalno usavršavanje i sl.), te karakteristike škola (npr. veličina škole, materijalni i ljudski resursi i sl.)?


Istraživanje je podrazumijevalo kvazieksperimentalni pretest – posttest nacrt sa kontrolnom grupom. U istraživanje je uključen prigodni uzorak, kojeg su činili nastavnici i učenici ukupno 11 javnih osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. Eksperimentalnu grupu činili su učenici 6 odjeljenja trećeg razreda, šest odjeljenja šestog razreda koji su pohađali nastavu iz Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti koja je bazirana na ishodima učenja i koju su izvodili nastavnici uključeni u pilot projekat. Kontrolnu grupu 1 činili su učenici 6 odjeljenja trećeg razreda, 6 odjeljenja šestog razreda koji su pohađali nastavu iz iz Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti koja je bazirana na tradicionalnim pristupima podučavanja.


Evaluacija ishoda pilot programa podrazumijevala je prikupljanje i analizu podataka koji se odnose na unaprjeđenje kompetencija nastavnika za provedbu podučavanja baziranog na ishodima učenja te unaprjeđenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Podaci o kompetencijama učenika prikupljeni su kroz Testove znanja iz predmeta B/H/S jezik i književnost na kraju II i V te na kraju III i VI razreda. Podaci o kompetencijama nastavnika, te karakteristikama nastave koju provode prikupljeni su kroz Upitnik za nastavnike, Sistem opažanja u razredu i Upitnik za učenike.
Evaluacija procesa odnosno programa podrazumijevala je prikupljanje i analizu podataka koji se odnose na značajke samog programa i njegove provedbe. Ovi podaci prikupljeni su sistem opažanja časova, evaluacijske upitnike za nastavnike i učenike uključene u program, provedbu fokus grupa sa nastavnicima.