proMENTE je proveo eksternu evaluaciju dva vezana projekta "Demokratski razvoj škola" (2014.-2016) i "Škole za inkluziju" (2017.-2019) a koji se provodio u 41 osnovnoj i srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona. Projekat je provodilo Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla - MIOS. Oba projekta su podržavala organizacioni razvoj prema modelu otvorenih škola u zajednicama i to na tri nivoa: a) jačanje školskih razvojnih timova škola, b)osnaživanje nastavnika u metodama i alatima za unapređenje nastavnog procesa i c)umrežavanje škola u pravcu razmjene uspješnih praksi.

Provedena evaluacija je nastojala utvrditi da li i u kojoj mjeri su ostvareni projektni rezultati, kroz četiri bazična evaluacijska područja, i to relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projektnih akcija.

proMENTE je evaluaciju proveo u periodu od maja do novembra 2019. godine koristeći različite evaluacijske metode i postupke, izdvajajući web upitnike, fokus grupe i intervjue sa nastavnicima, učenicima, školskom upravom, školskim konsultatnima, trenerima iz oblasti Servisnog učenja, Projektne nastave, Interaktivnih metoda, Inkluzivne nastave i Demokratskog razvoja škola, projektnim timom, korisnicima MIOC centra, itd. Kao dio evaluacije izrađene su i dvije studije slučaja (za dvije škole), te je evaluairan i doprinos osnovanog MIOC centra projektnim ciljevima.