Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u gradu Sarajevo 2019. je 3007, s 95% intervalom pouzdanosti između 2231 i 3783 pasa lutalica. Dakle, ne postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja u odnosu na 2018. godinu, što sugerira da populacija pasa lutalica u Sarajevu ostaje stabilna. Procijenjeni broj pasa lutalica u ostatku Kantona Sarajevo u 2019. godini je 3779, a 95% interval pouzdanosti je između 3045 i 4513 pasa lutalica. Formalno statističko testiranje govori da ne postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja u 2019. i 2018. godini.