Cilj istraživanja je bio da identifikuje najbolje kanale oglašavanja Fodnacije Dogs Trust te da procijeni nivo znanja stanovništa o Fondaciji Dogs Trust u ciljanim područjima, a posebno na području Kantona Sarajevo, Kantona 10, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona, kao i regije Banja Luka i Romanija - Zvornik. Istraživanje je provedeno putem telefonskog anketiranja (CATI), slučajnim odabirom telefonskog broja iz baze telefonskih brojeva za svaki region. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 2305 ispitanika.