proMENTE je proveo prikupljanje izlaznih (endline) podataka za potrebe projekta "Servisi u zajednici za djecu sa poteškoćama u razvoju u Unsko sanskom kantonu" a kojega je implementirao Save the Children za Zapadni Balkan. proMENTe je proveo upitnik na uzorku opće populacije u Unsko sanskom kantonu, kvantativne intervjue sa korisnicima (djecom) i njihovim roditeljima u dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću i Cazinu, kao i kvalitativne intervjue sa predstavnicima Centara, ali i sa drugim partnerima i ključnim informantima projekta.