U sklopu inicijative „Nastavnici su važni“ COI Step by Step, sa saradnicima, partnerima i donatorima, želi podržati stvaranje Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica u BiH i regionu. Zajednica bi okupljala sve zainteresovane nastavnike i nastavnice - od predškolskog do visokog obrazovanja, koji se žele kontinuirano usavršavati, dijeliti svoja znanja i iskustva sa drugima i doprinositi stalnom razvoju kvaliteta odgoja i obrazovanja. Rezultati ovog istraživanja koristit korišteni su za  planiranje aktivnosti unutar Zajednice i pokretanje novih inicijativa. Većina ispitanika sve ciljeve Zajednice smatra potrebnim, dok se „promovisanje obrazovanja kao prioriteta i vrijednosti u društvu“ i „omogućavanje da se glas nastavnika čuje i poštuje“ izdvajaju kao naznačajnija.

Trenutno stanje u ovim oblastima, ispitanici procjenjuju kao relativno loše, posebno isticanje i poštivanje glasa nastavnika, zbog čega vjerovatno ovu oblast i izdvajaju kao važan cilj Zajednice. Loše stanje je i u učešću nastavnika u procjeni stanja u obrazovanju i davanju preporuka, te nastavnici generalno smatraju da se njihovo mišljenje ne uvažava dovoljno u procesu donošenja odluka u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika. Navedenom treba dodati i mišljenje da nastavnička profesija nije dovoljno cijenjena i vrednovana u društvu kao važna.