Definisani ciljevi istraživanja su kreirani u skladu s ciljevima Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, obećanjima navedenim u strateškom dokumentu za reformu obrazovanja iz 2002. godine (Poruka građanima Bosne i Hercegovine: Reforma obrazovanja, 2002) i programskom strategijom Fonda otvoreno društvo BiH, koja podrazumijeva profesionalni i demokratski razvoj bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, promovisanje etničke tolerancije i kulturne raznolikosti i uključuje zagovaranje kvalitetnog, jednakopravnog obrazovanja za sve, koje će postaviti temelj inkluzivnijeg društva.

Istraživanje je kreirano tako da se analizom sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta i vjeronauka procijene rezultati reforme udžbeničke politike koja je u Bosni i Hercegovini implementirana s uvođenjem devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, u područjima društvene kohezije, tolerancije i interkulturalnosti; poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, te kritičkog mišljenja.