Akademija za mlade lidere u civilnom društvu predstavlja novinu u području neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Drugu generaciju završilo je 20 mladih ljudi iz različitih dijelova BiH. 

Cilj evaluacije bilo je odgovoriti na pitanja do koje mjere su postavljeni ciljevi Akademije ostvareni, kakav je kvalitet sadržaja u odnosu na postavljene ciljeve, kakav utjecaj je Akademija imala na polaznike, predavače, ali i osoblje SHL-a, te koja su područja daljeg razvoja. Provedena je evaluacija svih modula Akademije, te je rađen i follow up sa prvom generacijom. Korištena je kombinacija kvantitativnog i kvalitativnog pristupa.