U ovom treningu fokus je stavljen na razvoj mekih vještina savjetnika za prezadužene građane iz pet (5) HUB-ova/resursnih centara (Zvornik, Gradačac, Kiseljak, Sarajevo i Teslić) uključenih u projekat “Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini“. Trening mekih vještina sadržavao je tri modula na predložene teme – pregovaračke vještine, prezentacijske vještine i upravljanje vremenom i stresom. Svaki modul podijeljen je na tri nivoa za tri trening sesije što je omogućilo optimalan kontinuitet u radu i sticanje novih znanja i vještina.

Moduli su kombinovali teorijski i praktičan pristup. Svaki modul sastojao se od relevantnog teorijskog znanja, testova samoprocjene i praktičnih vježbi. Kako bi se osigurao kontinuitet u radu, učesnici su dobili zadatke koje su trebali završiti između trening sesija. Svaki trening osmišljen je kao jedno i po dnevni trening kreiran po potrebama učesnika kao i zahtjevima klijenta.

Trening je sudionicima pružio niz koncepata, metoda i pristupa te ih opremio potrebnim vještinama kako bi bili samouvjereni u situaciji, usmjerili je u svoju korist i ostvarili benefite.