Cilj evaluacije je procjena utjecaja programa „Omladinsko obrazovanje“ na mlade ljude, učesnike i učesnice programa, odnosno:

• da li je došlo do povećanja svijesti neaktivnih mladih osoba o socijalnim pitanjima i angažmanu mladih, te povećanja spremnosti da traže mogućnosti angažovanja; 

• da li je znanje neaktivnih mladih osoba o različitim društvenim procesima povećano; 

• da li je povećana spremnost mladih da preduzmu akciju u svojim lokalnim zajednicama i uključe se u dalje mogućnosti obrazovanja i angažovanja; 

• da li su mladi unaprijedili svoje vještine vezane za provodenje projekata u svojim lokalnim zajednicama; 

• da li su unaprijeđene vještine i znanja vezana za metodologiju vođenja projekata i praksama neformalnog obrazovanja kod omladinskih radnika;

• da li su unaprijeđene vještine praćenja projekata i mentorstva među aktivnim mladima koji služe kao podrška učesnicima u programima. 

Online upitnik je ispunilo 111 ispitanika koji su pohađali jedan ili više programa Omladinskog obrazovanja i  40 ispitanika sudjelovalo je na fokus grupama. Korištena je Metoda Najznačajnijih promjena za studije slučaja.