Studija je imala za cilj pružiti pregled razvoja i promjena u obrazovnim politikama i sistemima u osam zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija).

Istraživačka pitanja u fokusu istraživanja uključivala su sljedeće: Koje vrijednosti odražavaju trenutne obrazovne politike? Da li obrazovni sistemi doprinose socijalnoj pravdi i jednakosti? Da li obrazovni sistemi potiču izgradnju odgovornog građanstva i demokratskog aktivizma? Da li obrazovni sistemi pripremaju mlade za tržište rada?

Primijenjen je kvalitativni metodološki dizajn koji je uključivao sveobuhvatni pregled i analizu dostupnih sekundarnih podataka (statistika, izvještaja, strategija, planova, zakona…) i provođenje individualnih polustrukturiranih intervjua sa relevantnim stručnjacima i stručnjakinjama iz svake pojedine zemlje.