Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u gradu Sarajevo 2018. je 3951, s 95% intervalom pouzdanosti između 3081 i 4905 pasa lutalica. Dakle, ne postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja u odnosu na 2017. godinu, što sugerira da populacija pasa lutalica u Sarajevu ostaje stabilna. Procijenjeni broj pasa lutalica u ostatku Kantona Sarajevo u 2018. godini je 4562, a 95% interval pouzdanosti je između 3700 i 5424 pasa lutalica. Formalno statističko testiranje govori da postoji statistički značajna razlika u broju pasa kada se porede ista područja u 2018. i 2017. godini.