Rezultati terenskog istraživanja u 2018. godini pokazuju da se stvarni postotak kućanstava koja imaju barem jednog psa ljubimca u gradu Sarajevu nalazi između 5,15% i 8,25%. Postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u 2017. i 2018. ostaje stabilan u gradu Sarajevu. Stvarni postotak sterilisanih pasa u četiri općine u 2018. godini u Sarajevu nalazi se između 54,99% i 71,7%. Procijenjeni postotak kućanstava koja imaju psa ljubimca u pet općina u ostatku Kantona Sarajevo je 15,68%. Procijenjeni postotak sterilisanih pasa u ostalih pet općina u Kantonu Sarajevo je 42,48%.