U BiH preovladava nizak nivo zainteresiranosti i uključenosti građana u politiku i građanski angažman. U situaciji gdje veliki broj mladih svakodnevno odlazi iz zemlje, a radno aktivno stanovništvo se često ne usuđuje suprotstaviti političkim elitama zbog očuvanja posla i opstanka, osobe starije životne dobi su relativno slobodne od političkih pritisaka i predstavljaju neiskorišteni potencijal za građanski angažman i doprinos društvenoj koheziji. Stoga je Fond otvoreno društvo BiH želio istražiti mogućnosti i oblike angažovanja osoba starije životne dobi u javnom životu kao zanemarenog resursa za jačanje demokratije u bosanskohercegovačkom društvu. Istraživanje je trebalo poslužiti otkrivanju zainteresiranosti i mogućnosti građanskog angažmana osoba starije životne dobi, te pronalaženju potencijalnog pravca za njegovo jačanje u BiH. Istraživanje je provedeno u Kantonu Sarajevo sa osobama starosti 60 i više godina. Sudionici istraživanja su 208 ispitanika koji su popunili upitnik i 51 ispitanika koji su sudjelovali fokus grupama.